Aanleg

Vertrekkende vanuit onze eigen ontwerpen of een ontwerp door de opdrachtgever stellen we een gedetailleerde offerte op voor de aanleg van uw tuin of groenzone.

Na goedkeuring van de offerte en nauwkeurig overleg wordt een planning opgesteld.

 

Er wordt steeds gestreefd naar een uitvoering van de werken zonder onderbrekingen en binnen de vooropgestelde planning, Afhankelijk van de werken natuurlijk rekening houdende met de weersomstandigheden.

 

Dit kunnen wij garanderen door ons gerichte opleiding, continue bijscholing en nauw contact met leveranciers te houden, 

hierdoor zijn we minder afhankelijk van derden en onvoorziene situaties.

 

U kunt bij ons terecht voor de volledige aanleg van uw tuin, 
daktuin, stadstuin of groenzones van bedrijfsgebouwen